Deporterade till Gaza!

Efter att ha avtjänat ett 10-årigt fängelsestraff  skulle Ahmad Sayeed Sabah befrias från ett israeliskt fängelse.   Hans fru och barn väntade redan vid en vägspärr i närheten av fängelset, när de fick höra på nyheterna att Ahmad med våld blivit förd till Gaza utan rättslig prövning och utan möjlighet att få träffa sin familj.  
Saber Al Beyari, en 36-årig man från Gaza, som hade beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 15 år för att få leva med sin hustru i Yaffo i Israel, rycktes från sjukhuset där han vårdades och deporterades direkt till Gaza utan förklaring och utan en chans att säga adjö till sin familj. Men när han av israelisk militär förts till gränsstationen mot Gaza vägrade den palestinska myndigheten att släppa in honom. Med hjälp av advokat och israeliska människorättsorganisationer släpptes Saber senare idag och har alltså nu återförenats med sin familj. 1)
Hur kan dessa deportationer få ske?
Jo, de israeliska myndigheterna har på detta sätt börjat deportera palestinier på Västbanken till Gaza med stöd av nya kontroversiella militärorder. Enligt dessa tillåts befälhavare att definiera tusentals palestinier från Västbanken som "olagliga infiltratörer". Sådan deportation står i skarp strid med den fjärde Genèvekonventionens 49:e artikel. Kyrkornas världsråds generalsekreterare Olav Fykse Tveit beskriver det hela som "ett allvarligt hinder i processen för en rättvis fred."  "Denna ändring kommer att påverka tiotusentals palestinier och riskerar att begränsa dem till sina byar och städer, vilket skapar en atmosfär av rädsla i de ockuperade områdena", konstaterar Tveit. "Detta förvärrar situationen. Ingen, inte heller palestinierna bör förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter, vilka bl.a. innebär att kunna röra sig fritt och ha ett normalt liv." Tveit uppmanar den israeliska regeringen att omedelbart dra tillbaka dessa nya order, som strider mot den fjärde Genèvekonventionens bestämmelser att "en ockupant inte med tvång får utvisa skyddade personer." "Som en av undertecknarna av Genèvekonventionen har Israel ett juridiskt och moraliskt ansvar att arbeta inom dess ramar", säger Tveit.
Den israeliska människorättsgruppen HaMoked2) hänvisar till samordnaren för de israeliska myndigheternas verksamhet i de ockuperade områdena, generalmajor Eitan Dangot. Han har sagt att "inte en enda person skall utvisas till Gaza" och att "det inte finns någon avsikt att behandla invånare med ursprung från Gaza som 'olagliga'."
Trots den kampanj som förts av Israel i medierna, där man försäkrat att så inte skall ske, är det uppenbart att Israel inte tvekar att utvisa palestinier till Gaza, även om de bott på Västbanken under många år. "Man är antagligen dessutom beredd att använda ännu mer drastiska åtgärder", säger HaMoked.1) Maan News 22 april2010
2)
http://www.hamoked.org.il/index_en.asp

 

Jag var följeslagare i Israel och Palestina jan-mars. 2010 på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare.
Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig; gunnar.stenback@telia.com, och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).

"Genom EAPPI befinner sig människor från olika delar av världen i Israel och Palestina för att stödja de som arbetar för en rättvis fred"                  
Kyrkornas Världsråd driver det internationella projektet: Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Initiativet har tagits efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Programmet syftar till att genom internationell närvaro försöka dämpa våldet, ge hopp om att en fredlig lösning är möjlig, främja respekten för folkrätten och höja omvärldens medvetenhet om vad som sker. Kring den svenska insatsen i projektet, kallad SEAPPI, har ett tiotal kyrkor och kyrkorelaterade organisationer gått samman med Sveriges Kristna Råd som huvudman.

 
RSS 2.0