Mänskliga rättigheterDet senaste halvåret har vi sett hur folken i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern har krävt frihet och ökade mänskliga rättigheter. Detta har inte setts med blida ögon av Israel, det land som kallar sig "den enda demokratin i Mellanöstern". Detta land som på många sätt visar på demokratiska sidor bär dessvärre också på många antidemokratiska kännetecken. Så kunde jag under min tid som ekumenisk följeslagare i Betlehem konstatera att Israel t.ex. regelbundet bryter mot minst 16 av de 30 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vidare behandlar man sina icke-judiska medborgare liksom palestinierna på de ockuperade områdena på Västbanken annorlunda än de judar som bor i landet. När det gäller de palestinier som bor i och är medborgare i Israel rekommenderar jag läsning av "Ett annat Israel", skriven av Susan
Nathan (Ordfront), en judinna, som fyttade till Israel, men som efter ett antal år där upptäckte hur palestinierna behandlades orättvist.


När det gäller palestinierna på Västbanken så ställs de t.ex. inför militärdomstolar, ofta utan möjlighet till försvarare, till skillnad från de israeliska bosättarna som ställs inför civila domstolar.

Den senaste tiden har Israel fattat beslut om nya lagar som begränsar oppositionellas möjligheter att verka. Frivilligorganisationer (NGOs) som är kritiska mot ockupationen och som är helt beroende av stöd från utlandet skall t.ex. bara få ta emot en mindre summa pengar i stöd från utlandet. Och de pengar de får ta emot skall beskattas med 45% skatt.

Det senaste draget av Israel som begränsar de mänskliga rättigheterna är att man stryper möjligheten för oppositionella röster i massmedia att höras. "All for Peace Radio - Jerusalem", en israelisk radiokanal, är det senaste ex. på detta. den har stängts ner av "den enda demokratin i Mellanöstern".

I bibeln kan vi läsa om hur Jesu fiender försökte tysta ner hans lärjungar och förbjuda dem att tala. Jesus svarar "Om dessa tiger skall stenarna tala".

Låt oss visa Israel, och alla andra länder, som bryter mot de mänskliga rättigheterna (Sverige kan inte svära sig fria) att det aldrig skall gå att tysta de röster som kräver människors frihet och värdighet.


Den etniska rensningen av Palestina fortsätter


När hon kommer hem från skolan finner dom sitt hem raserat av den israeliska armén

Håller på att läsa den israeliske judiske historieforkaren Ilan Pappes läsvärda bok: "Den etniska rensningen av Palestina". Det är en klargörande och omskakande redogörelse av Israels rensning av Palestinaska städer och byar före och efter självständighetsförklaringen 1948. Han bygger sin forskning bl.a. på omfattande arkiverade brev från Ben Gurion m.fl.
Denna rensning är nu inte bara ett historiskt fenomen. Den pågår fortfarande idag med demolering och tömning av palestinska byar i Jerusalems utkanter, på södra Västbanken och i den israeliska Negevöknen. Dessutom stiftas lagar med samma syfte.

Vi kan inte och får inte säga som många sa efter 2:a världskriget: "Vi visste inget."
I Ilan Pappes bok och i nedanstående länk finns tillräcklig information om den etniska rensning av Palestina, som har skett och som fortfarande pågår idag.
Dessutom outhärdliga bilder i länkens högerspalt, bilder vi inte får blunda för längre. En dag skall ondskan ta slut, men när?

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/12/02/netanyahu-tries-to-hide-the-occupation-by-jonathan-cook/


RSS 2.0