En avskyvärd insats

Vaknade idag av ett chockerande SMS från min dotter om Israels "säkerhetsinsats" mot skeppen i Freedom Flottillia, Ship to Gaza. Jag är verkligen chockad, men tyvärr inte förvånad. Denna "enda demorkarti i Mellanöstern" har än en gång visat sitt rätta ansikte. Hur mycket mer måste ske av övergrepp från Israels sida innan västvärlden skall vakna och vidta kraftfulla åtgärder mot Israel?
Låt oss börja här hemma och inför höstens val avkräva våra politiker besked om de olika partiernas hållning i frågan. Och det får inte bara bli ord, utan måste följas upp av handling. När vi går i affärerna: Kolla var varorna kommer från innan du handlar.
Man baxnar när man i dagens aftonblad läser om vad MUF-ordförande Niklas Wykman säger: "En seger för hela Gaza"! (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7217611.ab ) Jag hoppas och utgår från att hans ord inte får stå oemotsagt ens från hans eget moderparti.
Israel har genom nattens händelser förlorat det sista av den good-will man försökt att återskapa efter senaste Gazakriget för drygt ett år sedan. Om Israel vill fortsätta att göra anspråk på att vara en demokratisk stat måste man omedelbart ändrar sin arroganta attityd mot folkrätten. Låt oss alla hjälpas åt att på olika sätt sätta press på Israel.

Politisk handling tillsammans med förbön.

Konvojen av fartyg på väg till Gaza är nu mindre än ett dygn från sitt mål. Men fortfarande vet ingen om den israeliska armén kommer att göra allvar av sina hot om att stoppa dem och arrestera passagerarna.
Nu gäller det att hela världens ögon riktas mot aktionen och att politiker såväl som alla vi andra reagerar. Därför är det glädjande att bl.a.  såväl vår egen utrikesminister Carl Bildt som EU:s utrikesminister Catherine Ashton stätt sig bakom Ship to Gazas och Frihetsflottans krav på ett omedelbart stopp för blockaden. Men bara ord hjälper inte. Nu måste politikerna också sätta kraft bakom orden i konkret handling till hjälp för Gazas lidande befolkning, men också till hjälp för Västbankens palestinier som lider under ockupationen.
Den israeliska regeringen vägrar  hårdnackat lyssna på den växande opinion i världen och i det egna landet som kräver fri passage för solidaritetsflottan och ett omedelbart stopp på den inhumana och meningslösa blockaden.

Slutfasen av Ship to Gazas aktion sammanfaller i tid med den internationella veckan för fred i Israel och Palestina. Med anledning av den uppmanar de palestinska kyrkoledarna i Jerusalem världens kristna att förena sig med dem i förbön för Israel och Palestina. För alla oss kristna är förbön ett kraftfullt ickvåldsvapen, som genom historien har fått mer än ett obestigligt berg att flytta sig. Låstoss därför förena oss med de palestinska kyrkoledarna och be:
"Gud, i din gränslösa och ofattbara kärlek till alla människor, låt din försonings kraft och fred fylla allas hjärtan, både  israelers och palestiniers - och överbrygga allt som skiljer kulturer och religioner åt. I  landet som du gjorde heligt, befria alla från likgiltighet, förakt och våld, som bara skapar hat och död. Öppna hjärtan och sinnen både bland palestinier, israeler, amerikaner och oss européer!
Ge frihet och värdighet åt folket i Gaza som lever under betryck, hot och blockader.
Vägled de styrande i Israel och Palestina, rena sinnen och hjärtan, så de blir sanna och verkliga tjänare till sina folk."  


Ship to Gaza 3

Jag fortsätter med att citera från Ship to Gazas hemsida, www.shiptogaza.seoch vill därmed helhjärtat stödja denna humanitära aktion till förmån för en mycket svårt utsatt befolkning i Gaza. Dels är de helt blockerade från all utifrån kommande hjälp p.g.a. Israels blockad. Dels lider de av Hamasregimens övergrepp.

Pressmeddelande från Ship to Gaza-Sverige 2010-05-27

"Israel har beslutat att stoppa Ship to Gaza
Enligt israeliska medieuppgifter har det så kallade inre kabinettet i den israeliska regeringen fattat beslut om att stoppa konvojen Freedom Flotilla och föra passagerarna till nyligen uppförda arrestlokaler i den israeliska hamnstaden Ashdod.
Operationen kommer att ledas av den israeliske marinchefen personligen och har fått kodnamnet ”Sky Winds” (Himlens vindar). Marinen, som klagar på otillräckliga resurser, säger sig ha två alternativ när det gäller att stoppa Frihetsflottan: antingen genom att hota med och eventuellt använda sig av vapenmakt eller genom försöka borda fartygen med hjälp av elittrupper.
Den israeliska propagandan har fokuserat på Turkiets roll i koalitionen, och beskyller den turkiska regeringen för att ligga bakom hela initiativet. För att vederlägga denna osanning anordnar de icke-statliga organisationer som står bakom Frihetsflottan idag kl 10 svensk tid en presskonferens i Istanbul.
Israeliska myndigheter har lanserat en mediekampanj som går ut på att förnödenheterna som Ship to Gaza och Frihetsflottan för med sig är obehövliga eftersom Israel tillåter alla nödvändiga transporter landvägen. Detta är för det första inte sant, vilket biståndsorganisationer verksamma i Gaza kan intyga. För det andra är förmedlingen av återuppbyggnadsmaterial bara ett av Frihetsflottans mål. Ett annat är att tydligt ifrågasätta och bryta Israels och Egyptens olagliga blockad."


Ship to Gaza 2

Jag fortsätter med att citera från Ship to Gazas hemsida, www.shiptogaza.se , och vill därmed helhjärtat stödja denna humanitära aktion till förmån för en mycket svårt utsatt befolkning i Gaza. Dels är de helt blockerade från all utifrån kommande hjälp p.g.a. Israels blockad. Dels lider de av Hamasregimens övergrepp.

Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg skriver under rubriken: "Blockaden - ett övergrepp mot Gazaborna, ett fiasko för Israel":

I samband med att Ship To Gaza-konvojens åtta fartyg påbörjat sin resa mot Gaza börjar också den offentliga debatten om blockadens effekter ta fart i Israel.
Bland sakkunniga, även israeler som jobbat konkret med Gaza, har det sen länge varit känt att blockaden utvecklats till ett fiasko för Israel. Hamas, som blockaden skulle ha riktat sig emot, klarar sig utmärkt. Deras ledare och aktiva saknar ingenting av livets goda och drar istället både politisk och ekonomisk nytta av blockaden. Gazas civilbefolkning lider däremot av brist på varor och förnödenheter. De kan inte resa, hälsovården är osäker då sjukhusen inte kan fungera utan material och reservdelar och överlag har det civila samhället fallit samman.
Alternativet är naturligtvis att köpa dyra smuggelvaror från tunneltrafiken, något som många inte har råd med. Andra har kanske pengar, men vill inte stödja Hamas som skalar av en rejäl vinstandel på allt som smugglas.
I den israeliska tidningen Haaretz (www.haaretz.com) talar man klarspråk på ledarsidan den 25 maj. Blockaden försvagar inte Hamas, blockaden hjälper inte för att få den fångne israeliske soldaten Gilead Shalit fri. Israel har kört fast i ett dike medan verkligheten rullat vidare…
Samtidigt medger Yigal Palmor, talesman på israeliska UD, att konvojen inte kan ses som ett säkerhetshot, men den måste stoppas för att inte bli en ”propagandaseger”. Till syvende och sist handlar blockaden alltså inte om säkerhet eller att gynna en en demokratisk utveckling i Mellanöstern, utan om prestige.
Den här debatten behövs. Blockaden gynnar idag enbart israeliska politiker, Fatahpolitiker på Västbanken och i Egypten som vill slippa erkänna sina misstag, och den gynnar extrema krafter i Gaza som stärks i sitt inflytande och i dagsläget har fri tillgång till pengar och alla vapen de kan önska sig.
Nu är det bara att hoppas att alla agerar förnuftigt:
- Israel har som ockupationsmakt rätt att inspektera men inte att hindra fartygen, alltså kan man försäkra sig om att inga vapen finns ombord innan de angör Gaza.
- Aktivisterna ombord på fartygen kan med alla medel visa att man är där för civilbefolkningen och civila organisationer, men bojkotta aktiviteter och möten med Hamas.
- Världsamfundet, EU och USA kan omedelbart följa exemplet och skicka egna fartyg för att öppna handelsvägarna och kommunikationen med Gaza.
Det om något skulle gynna säkerheten för både israeler och palestininer, och inte minst en demokratisk utveckling i Mellanöstern.
Ship to Gaza-projektet har redan innan det nått fram blivit en framgång för aktivisterna på båtarna då de faktiskt lyckats med det som vi humanitära aktörer, israeliska experter och militärer, internationella samfundets representanter misslyckats med; Nämligen att berätta vilket humanitärt, politiskt och säkerhetsmässigt fiasko blockaden mot Gaza utvecklats till.


Ship to Gaza 1

I flera kommande blogginlägg kommer jag bara att citera från Ship to Gazas hemsida, www.shiptogaza.se . Jag stödjer helhjärtat denna humanitära aktion till förmån för en mycket svårt utsatt befolkning i Gaza. Dels är de helt blockerade från all utifrån kommande hjälp p.g.a. Israels blockad. Dels lider de av Hamasregimens övergrepp

Fartygen är på väg

Ship to Gaza-Sverige är en gräsrotsaktion, från människa till människa, av individer och folkrörelser som tröttnat på att våra regeringar i tre år tittat åt sidan när Israel och Egypten i strid med folkrätten omvandlat Gaza till världens största utomhusfängelse. Vi har i samarbete med Ship to Gaza-Grekland köpt ett lastfartyg som fyllt med byggnadsmaterial och medicinsk utrustning tänker ta sig till Gaza via internationellt vatten.
Ship to Gaza har tre syften:
1) Det humanitära syftet är att bistå befolkningen i Gaza med medel till återuppbyggnad.
2) Det politiska syftet är att återupprätta folkrätten. Den humanitära katastrofsituation som råder i Gaza beror ju inte på en tsunami eller jordbävning utan är en politiskt skapad katastrof. Vi tar inte ställning till de inbördes striderna i Palestina utan för folkrätten och de mänskliga rättigheterna.
3) Det solidariska syftet understryker att detta inte handlar om välgörenhet. Vi är övertygade om att också palestinier kan försörja sig själva om de inte hindras därtill.


Sluta avrätta människor!

I kampen för Palestinas befrielse från Israels ockupation måste vi alltid reagera för när de mänskliga rättigheterna kränks och när brott mot folkrätten begås. Detta gäller inte bara när Israel gör sig skyldiga, vilket sker dagligen. Vi måste också reagera lika kraftigt när sådana brott begås på den palestinska sida. Tyvärr sker detta framför allt från Hamas sida. T.ex. beskjuter man civilbefolkningen i bl.a. Sderot, en stad strax utanför Gazaremsan, med Qassamraketer. 
Nu har Hamas på nytt gjort sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna. På tisdagen avrättades tre dömda mördare. I ett uttalande från det lokala inrikesministeriet i Gaza hette det att de tre avrättats sedan alla "rättsliga processer" slutförts.
Redan i april avrättades två palestinier som dömts för samarbete med Israel. Det var de första avrättningarna som officiellt genomförts i Gaza sedan Hamas tog makten 2007. Enligt människorättsorganisationer har dock Hamas dödat minst 32 personer politiska motståndare efter det senaste Gazakriget i början av 2009.
Detta kan bara skada den palestinska kampen för mänsklifa rättigheter och splittra palestinierna inbördes.
Varje människa har ett unikt värde, vare sig det är en palestinier, israel eller svensk. När vi med rätta kraftigt reagerar på mord måste vi med samma kraft reagera på avrättningar som ett straff för t.ex. mord. De som avrättar gör sig skyldiga till samma brott, som den de avrättar har dömts skyldig för.


"Den enda demokratin i Mellanöstern" har talat

Man talar ju gärna om Israel som "den enda verkliga demokratin i Mellanöstern". Den "sanningen" fick sig en kraftig törn i mina ögon under mina tre månader i Betlehem. Som jag tidigare skrivit om här i min blogg mötte jag flera israeler som tydligt bekräftade vad jag hela tiden såg i praktiken: "Vi vill inte vara en demokrati i västvärldens mening. Vi är och skall vara en "etnisk demokrati" - en demokrati för judar, något som är fullständigt självmotsägande.
Nu har denna "demokrati" än en gång visat sitt rätta ansikte, när man inte vill låta kritiker tala fritt när följande hände:
Den amerikanske forskaren och debattören Noam Chomsky vägrades på söndagen inresa till den av Israel ockuperade Västbanken, sade den palestinske parlamentsledamoten Mustafa Barghuti. Chomsky var inbjuden att föreläsa vid Bir Zeit-universitetet nära Ramallah på måndagen, men stoppades av israelisk gränspolis när han skulle resa in på Västbanken från Jordanien, sade Barghuti.- Han ringde oss från gränsen och sade att han stoppats i fem timmar på israeliska sidan och sedan vägrats inresa för sina åsikters skull och för att han är mot Israels politik, sade Barghuti.
Talespersoner för israeliska inrikesdepartementet kunde inte nås för en kommentar.
Den 81-årige Chomsky är professor i lingvistik vid universitetet MIT i Massachusetts och framträdande kritiker av USA:s utrikespolitik. Han är själv av judisk härkomst men har många gånger kritiserat den israeliska ockupationen av Västbanken.
(citat från sverigesradio.se)


Ljudbomber och tårgas mot sovande tonåringar

Stenkastning tycks vara ett mycket allvarligt brott enligt den israeliska armén, men bara om den utförs av palestinier, inte av bosättarna. När bosättare angrep palestinska demonstranter, inte bara med stenkastning utan med M16 automatvapen med skarp amunition så ingrep inte soldaterna som såg på utan höll sig passiva. Läs om detta och se det på film:
http://www.btselem.org/English/Video/20100626_CDP_Settler_shoot_at_demonstraotor_in_Asira_al_Qibliya.asp 
Den senaste i raden av rapporter om militärens ingripande mot palestinska stenkastare vittnar om en fullständigt oproportionerlig insats av armén mot två familjer mitt i natten. 20 soldater stormar in med ljudbomber och tårgas kl. två på natten till en av de sovande familjerna. Är det en terrorist man skall gripa? en självmordsbombare? Nej, en tonåring som misstänks ha kastat sten, det som vi kristna genom alla århundraden har hyllat den lille David för, han som senare blev konung i Israel.
Läs mer om detta i min efterträdares (som följeslagare i Betlehem) blogg:
.http://stefanolsson.nu/2010/05/01/arresterade-for-stenkastning/
Jag var under perioden januari-mars 2010 ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, genom det Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI). De synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare. Om du vill publicera hela eller delar av denna artikel eller sprida den vidare, var vänlig kontakta mig; gunnar.stenback@telia.com , och/eller någon av de ansvariga på Sveriges Kristna Råd; Joanna Lilja (joanna.lilja@skr.org) eller Johanna Wassholm (johanna.wassholm@skr.org).


"Genom EAPPI befinner sig människor från olika delar av världen i Israel och Palestina för att stödja de som arbetar för en rättvis fred"                  

Kyrkornas Världsråd driver det internationella projektet: Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Initiativet har tagits efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Programmet syftar till att genom internationell närvaro försöka dämpa våldet, ge hopp om att en fredlig lösning är möjlig, främja respekten för folkrätten och höja omvärldens medvetenhet om vad som sker. Kring den svenska insatsen i projektet, kallad SEAPPI, har ett tiotal kyrkor och kyrkorelaterade organisationer gått samman med Sveriges Kristna Råd som huvudman.

 


RSS 2.0